Armoede in de stad

Geschat leven meer dan 250 miljoen moslims in zogeheten stadsgetto’s. Het…

Vergeving in India

Contact

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl

IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83

Frontiers is aangemerkt als ANBI stichting.

© 2018 · FRONTIERS