30 DAGEN BIDDEN TIJDENS DE RAMADAN

1 april tot en met 30 april 2022

Bid mee tijdens 30 Dagen Gebed

Je hebt een relatie met je hemelse Vader. Dat gun je moslims ook. Daarom wil je voor ze bidden. Zeker tijdens de ramadan, als zij extra op zoek zijn naar de waarheid. Daarom bidden christenen wereldwijd al 29 jaar tijdens de ramadan voor moslims met de
30 Dagen Gebedsgids.

Doe met ons mee!

In de 30 dagen Gebedsgids lees je dagelijks een verhaal dat een volk uit de moslimwereld dichterbij brengt, met specifieke gebedspunten voor dat volk. Dit jaar neemt de gids je mee naar moslims in grote steden, wereldwijd. Je maakt kennis met hen en ziet hoe God onder hen aan het werk is. De gids is beschikbaar als boekje of pdf-bestand.

Ook versturen we verkorte gebedspunten via WhatsApp én delen we dit jaar de informatie en gebedspunten via een vlog, een nieuwe manier om mee te doen met 30 Dagen Gebed.

Samen bidden met je kerk

In de afgelopen 25 jaar zijn er wereldwijd meer moslims tot geloof in Jezus gekomen dan in de 500 jaar ervoor. Moslims zien de ramadan als een tijd van bezinning en het actiever zoeken naar God. Droom jij er ook van dat deze zoekende mensen Jezus ontmoeten en Hem gaan volgen? Als je dagelijks leest over en bid voor de verschillende moslimvolken, ontdek je meer over Gods hart voor hen.

Blijf bidden, ook na 30 Dagen Gebed

“Ik gebruik 30 Dagen Gebed al jaren, zowel in het Engels als in het Nederlands. Het is een geweldige manier om de echte wereld van de islam te ontmoeten en om hen voor de troon van God te brengen. ”

“Ik ben moslim, maar ik heb respect voor wat jullie doen. Ik moet toegeven dat het me verdriet doet wanneer mensen de islam de rug toekeren, maar het kan nooit slecht zijn wanneer ze God vinden en vrede in plaats van het slechte.”

“We zullen geen invloed hebben op moslims door theologische argumenten of politiek, maar door gebed. Het jaarlijkse 30 Dagen Gebed die samenvalt met de maand ramadan van de moslims, is een opmerkelijke wereldwijde inspanning om miljoenen christenen in gebed te laten focussen op de geestelijke noden van moslims.”

“De hele wereld is zich bewust van de opkomst van de islam. Helaas reageren velen hierop met angst en haat; dat is niet de reactie van de hemel. Door 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld kunnen we ons hart afstemmen op Gods hart voor mensen. De gebedsgids biedt waardevolle kennis die ons ook helpt om moslims te benaderen met een Goddelijk hart. Wanneer we leren en bidden wordt het koninkrijk van angst teruggedreven en groeit het Koninkrijk van God”

“Tot een paar maanden geleden werd mijn beeld van moslims bepaald door wat ik had gezien en gelezen in het nieuws… Als ik had moeten omschrijven wat ik voelde voor moslims, dan zou dit een gevoel zijn van angst en een verlangen om uit hun buurt te blijven. Nu ik elke dag in de gebedsgids lees en bid, begin ik moslims te zien als mensen waar God van houdt. Mensen, die leven, eten, werken, leren, lijden, bidden en God zoeken. Door het lezen van dit boekje heb ik veel geleerd over moslims wereldwijd, waar ze leven, wat ze geloven en met hen hoe ik hen kan delen over Jezus.”

“Ik bid al jaren met 30 Dagen Gebed. Ik heb geen betere informatiebron gevonden dat mij helpt te bidden voor moslims. Dit boekje biedt met goede kennis over wie zij zijn en wat ze nodig hebben. Ik geloof dat voortdurend gebed de basis legt voor Gods doorbraak, dus ik hoop dat elke christen wereldwijd deze gebedsgids gaat gebruiken tijdens de ramadan. Bedankt voor jullie werk. De eeuwigheid zal de impact ervan tonen!”

“Ik vond de inhoud fascinerend en ik heb veel geleerd. Ga vooral volgend jaar door met dit goede werk. Het was erg waardevol om te focussen op specifieke gebieden, steden, volken, etc. Ik zie geen enkele reden om te stoppen!”

“Dit wordt het derde jaar dat we als gezin de 30 Dagen Gebedsgids gaan gebruiken. Mijn kinderen houden ervan en kijken echt uit naar de gebedstijd die we elke dag als gezin hebben.”

“We begrijpen allemaal het belang van gebed. We zijn allemaal uitgedaagd om te bidden voor de wereld. Het moeilijkste is om te weten hoe je dat op een goede manier kunt doen. 30 Dagen Gebed is het hulpmiddel bij uitstek dat ons in staat stelt om effectief te bidden.”

“Jarenlang zagen we geen vrucht op onze bediening totdat jullie afgelopen jaar voor onze stad hebben gebeden. Nu hebben we een florerende kerk en we zijn er meer aan het planten!”

“Ik heb een team geleid dat op outreach ging in een moslimgebied en ik heb uit eigen ervaring de kracht van gebed tijdens de ramadan meegemaakt (ik heb verschillende mensen ontmoet die dromen over Jezus kregen). Ik waardeer jullie bediening zeer.”

Waarom bidden voor moslims?

Bidden is een gewoonte van zowel christenen als moslims. Volgelingen van beide religies bidden om vergelijkbare redenen: om hun gedachtes te richten op Gods weg, om Zijn wil te leren en om kracht te krijgen om die te volgen, om troost en hulp te zoeken en als een manier om onze diepste gedachtes van ons hart te delen met de Enige op wie we vertrouwen. Dus waarom bidden we voor moslims? We geven twee belangrijke redenen.

1. We bidden om ons hart te veranderen

We kunnen ons beeld van moslims baseren op wat we ervaren en horen. Onze ervaringen en kennis zijn echter beperkt. Voor sommigen zullen hun ervaringen en kennis leiden tot een gevoel van angst en vijandschap, terwijl anderen juist gevoelens van warmte en medeleven ervaren, weer een ander kan onverschillig zijn.

Wanneer we voor anderen bidden – zoals Jezus ons heeft geleerd – gaan we hen zien door Zijn ogen. 30 Dagen Gebed is begonnen met een groep biddende christenen in het Midden-Oosten, die beleed dat ze de mensen in deze regio niet zagen zoals God ze ziet. Veel lezers van de afgelopen jaren herkennen zichzelf hierin en getuigen ervan dat de gebedsgids ervoor heeft gezorgd dat ze inzien dat ze hun beeld van moslims moeten bijstellen.

Het eerste gebod van Jezus was om anderen lief te hebben zoals Hij van ons houdt. Om moslims lief te hebben moeten we bereid zijn God ons beeld van moslims te laten veranderen en hen te gaan zien zoals Hij dat doet. We bidden om een begrip van Gods hart voor moslims wereldwijd.

2. We bidden om de wereld te veranderen

Christenen geloven dat de wereld kan veranderen door gebed. We geloven dat God door onze gebeden heen werkt om Zijn wil te doen. We geloven dat gebed wonderen kan bewerkstelligen.

Veel van de artikelen van 30 Dagen Gebed richten zich op de noden van moslims. Moslims komen uit zeer diverse culturen en samenlevingen en hun noden zijn gevarieerd en uniek. Van migrantenfamilies die worstelen om zich aan te passen aan een onbekende cultuur tot een stamgenoot op het platteland die nooit buiten zijn afgelegen dorp is geweest. Rijke zakenmannen en ongeletterde vissers, vluchtelingenvrouwen die wanhopig hun gezin proberen te beschermen en rusteloze jongemannen die willen dat hun stem wordt gehoord. Gebed helpt ons om hun noden te begrijpen en te weten hoe we daarop kunnen antwoorden. We bidden voor de noden van moslims, omdat dat een manier is waarop we hen kunnen liefhebben.

Ook bidden we dat moslims een beter begrip krijgen van wie Jezus is. We beseffen dat we als Zijn volgelingen vaak falen wanneer we Hem willen uitdragen. Daarom bidden we niet dat moslims worden zoals wij, we bidden dat ze worden als Jezus. We bidden dat ze ons zullen vergezellen op onze reis naar het overvloedige leven waar Jezus over sprak en naar het vestigen van Zijn Koninkrijk van vrede op aarde.

Daarom bidden we niet dat

moslims worden zoals wij.

We bidden dat ze worden

als Jezus.

Lees door: