Het voorbereidingstraject: van verlangen naar concrete stappen

Heb jij het verlangen om het Goede Nieuws te brengen onder een onbereikt moslimvolk?

Maar heb jij geen idee waar je moet beginnen? Met het voorbereidingstraject helpt Frontiers om je verlangen om te zetten in concrete stappen. Nicolet, een van de trainers, vertelt meer over hoe het voorbereidingstraject werkers klaarstoomt voor het ‘veld’ (het moslimland waar ze gaan wonen/werken).

Het ontstaan van het voorbereidingstraject

‘Het trainingstraject komt voort uit een periode waarin werkers terugkeerden uit het buitenland met problemen die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. We wilden daarom mensen van te voren trainen zodat ze het leven op het veld voor lange duur konden volhouden. Vragen die centraal stonden bij de vormgeving van het traject zijn: wat kunnen we mensen meegeven voordat ze vertrekken? Hoe kunnen we in hen een houding aanleren om dienend bezig te zijn en te blijven groeien en leren?’

Wat doe je tijdens het voorbereidingstraject?

  1. Wonen onder moslims

Het voorbereidingstraject bestaat uit gaan wonen op een plek waar veel moslims zijn, bijv. Amsterdam of Utrecht. Hier word je deel van een team mensen dat ook samen actief het Goede Nieuws met moslims deelt. Dit jaar hebben we voor het eerst een virtueel team, dus niet iedereen woont in dezelfde stad, maar samen heb je toch hetzelfde doel. Zo kun je in ons land, waar je de taal en cultuur van het woongebied al kent, oefenen met het delen van Jezus’ liefde met moslims. Eén van de manieren is bijvoorbeeld door mentor te worden bij GlobalRize of in een (christelijk) project met asielzoekers/statushouders mee te draaien.

  1. Maandelijkse trainingsdagen

Maandelijks zijn er twee aaneengesloten trainingsdagen. Op die dagen behandelen we onderwerpen zoals werken met interculturele teams, contextuele communicatie, Bijbelstudie met moslims, gezond blijven onder druk, veiligheid en omgaan met conflicten. 

  1. Persoonlijke groei onder begeleiding

Iedere werker krijgt ook een coach in dit traject. Uit een veerkracht assessment die voorafgaat aan het voorbereidingstraject komt een aantal aandachtspunten. Dit betreft dingen in je karakter die in je gewone dagelijkse leven in Nederland misschien geen probleem zijn en waarmee je hebt leren omgaan. Maar in een situatie in het buitenland onder veel druk, komen deze dingen naar buiten en kan het schade aanrichten als je ze in een nieuwe situatie niet hebt leren aansturen of verwerken. Het idee is om gericht te werken aan persoonlijke groei en het aan de orde stellen van deze dingen. De coach helpt je hierbij, maar soms kan het bijvoorbeeld nodig zijn om daarnaast een traject te doen bij een therapeut. Het doel is niet om perfect te worden. Dat zijn we allemaal niet. Het gaat om een doorgaande persoonlijke groei en een houding van blijven leren.

  1. Praktische zaken

Tot slot moeten er ook praktische zaken geregeld worden: Een plek vinden waar je heen gaat in het buitenland; als het mogelijk is maak je een oriëntatiereis; je volgt veiligheids- en kindbeschermingtraining. Ook ga je naast deze voorbereiding aan de slag met het opbouwen van je achterban. Mensen die samen met jou aan de slag willen gaan in Gods koninkrijk. Jij door te gaan, zij door te steunen, in gebed, praktisch en financieel. 

Maatwerk

Naast een regelmatig doorlopend programma, bieden we ook maatwerk. We geven bijvoorbeeld een introductietraining over GlobalRize, Al Massira en Telling the Story. Daarna kunnen de kandidaten kiezen van welk van deze projecten ze meer willen leren en gaan daarmee aan de slag. Soms wordt er op een trainingsdag een bepaald onderwerp geïntroduceerd en wil je er later mee verder. Mensen die al langer meedraaien, kunnen er dan voor kiezen om daarin een extra training te doen, hetzij door ons gefaciliteerd, hetzij bij een andere organisatie.

Is het ’t allemaal waard?

Een goeie vraag is of het ’t allemaal waard is. Problemen ga je krijgen, daar kun je zeker van zijn. Je weet niet wanneer; je weet niet op welk vlak (huwelijk, lichamelijk, psychologisch, gevaarlijke situatie in het land enz.). Ik denk dat ondanks alle problemen die je ziet bij mensen die afknappen op zending, de meerderheid zegt: “Ja!” De reden is dat we met Jezus samenwerken. Natuurlijk zijn er ongemakken en tijden waarin je door een proces heen moet. We merken dat de gemiddelde Nederlander sterker vasthoudt aan het zelf alles geregeld kunnen hebben, in verhouding tot mensen uit de rest van de wereld. Toch kunnen we uiteindelijk alleen op God vertrouwen. Dat is moeilijk, dat kan pijn doen omdat je bepaalde ideeën en houdingen aflegt. Maar het is het absoluut waard!

De eerste concrete stap

Heb jij ook het verlangen om Jezus’ liefde met moslims te delen? Het maakt niet uit of je al een duidelijke visie hebt, of dat je nog twijfelt over het waar en hoe. Om je verlangen om te zetten in concrete stappen, nodigen we je uit voor de eerste stap: een gesprek om met elkaar de mogelijkheden te bespreken!

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!