de uitdaging die voor ons ligt

Reaching the unreached!

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,7 miljard moslims. 500 miljoen van deze moslims hebben de boodschap dat Jezus hen liefheeft nog nooit gehoord. Er zijn geen gelovigen, er is geen kerk en er zijn geen werkers die onder hen wonen om te vertellen van het Goede Nieuws. Ze zijn nog onbereikt met het Evangelie.

Minder dan 3% van de zendelingen gaat naar deze gebieden die nog onbereikt zijn met het Evangelie. Frontiers zendt juist werkers naar deze gebieden, om moslims bereikt te zien worden met het Goede Nieuws van Jezus.

Naast het uitzenden van werkers, mobiliseert Frontiers gebed voor deze onbereikte volken.