Maak het mogelijk dat onbereikte moslimvolken over Jezus horen!

Als organisatie houden we de kosten zo laag mogelijk. Iedereen die bij ons werk betrokken is, leeft op basis van giften en heeft een eigen achterban. Wil jij één van onze medewerkers in Nederland steunen?

Ja, natuurlijk wil ik een medewerker helpen! Ik doneer:

Contact

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl

IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83

Frontiers is aangemerkt als ANBI stichting.

© 2018 · FRONTIERS