Het is hier zo gewoon, iedereen liegt

Paul en Suzanne werken onder mensen die veel verloren hebben; familie, huizen, dorpen en steden. Deze mensen hebben daarbij ook nog eens verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Hun levensomstandigheden zijn zwaar: te warm, te koud, te droog, te nat, geen goede scholing voor de kinderen, onvoldoende of geen werk. Ze staan vaak argwanend tegenover elkaar, zijn bang voor elkaars jaloersheid en proberen daarom vooral in hun eigen familie te leven en te bewegen.

Paul en Suzanne vertellen: ‘Die mensen zien we iedere dag, we werken met ze, we leven overdag met ze. Iedere 10-15 minuten zie ik weer een nieuw persoon tegenover me. Een nieuw verhaal, een nieuwe hulpvraag. En die hulpvraag die is het moeilijkst, want die is bijna altijd groter dan wat ik kan bieden, geeft Suzanne aan. Iedere keer moet ik zeggen dat ik beperkt ben in mijn mogelijkheden, iedere keer moet ik weer hulpvragen afwijzen. En dat doet pijn, want ik zou graag willen helpen. Op het moment dat ik zeg dat ik niet kan voorzien in wat ze nodig hebben, dan gaan ze door, en door en door met het herhalen van dezelfde vraag. Op een gegeven moment merkte ik dat ik een muur begon te bouwen om mijn hart, om mezelf te beschermen, om directer over te komen, zodat ze niet blijven doorvragen.’

Ons hart beschermen

‘De stress is hier hoog voor ons. Een grote factor hierin is dat veel mensen om ons heen liegen. Het is voor ons zoiets tegennatuurlijks, maar het is hier heel gewoon. Iedereen liegt. Het raakt ons diep in ons hart, aldus Paul en Suzanne. Het laat ons zien hoezeer deze mensen in de duisternis leven. En in deze duisternis van leugen, bedrog, dood en haat beseffen we ons steeds meer dat we ons hart moeten beschermen. Dichtbij Hem moeten blijven, zodat we zelf niet boos worden en blijven op deze mensen. Dan is maar op een manier mogelijk: naar Hem gaan, en ons hart laten vernieuwen. We beseffen dat we alleen in Hem, in Zijn liefde en kracht er voor deze mensen kunnen zijn. Alleen dan kunnen we deze mensen zien door Zijn ogen.

Dankbaar voor jullie gebed hierin.’

Contact

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl

IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83

© 2018 · FRONTIERS