Laylat-al-Qadr

Nacht van kracht

De nacht van 8 op 9 mei is het Laylat-al-Qadr: de Nacht van Kracht. Moslims geloven dat er deze nacht een speciale kans is dat God gebeden verhoort, vergeeft en plannen maakt voor hun bestemming. Veel moslims kijken dan ook met verwachting uit naar de Nacht van Kracht. Ze lezen de Koran en bidden de hele nacht door in de hoop dat God hun zonden zal vergeven.

Juist tijdens deze, voor moslims speciale nacht, willen we bidden dat moslims openbaringen van Jezus mogen ontvangen. Het Frontiers kandidaten team heeft daarom een speciale gebedsnacht georganiseerd.

De gebedsnacht start 8 mei om 20:00 uur en vindt online plaats.  Het is ook mogelijk om een gedeelte van de nacht mee te bidden.

Geef je op via nachtvankracht.frontiers@hotmail.com en dan ontvang je meer informatie over hoe de nacht er uit ziet.

Bid dat moslims de waarheid zullen vinden wanneer ze daarom vragen tijdens de Nacht van Kracht. Vraag God om hen dromen en visioenen te geven en om hun harten te openen wanneer volgelingen van Jezus de waarheid over Gods Woord met hen delen.

Vraag in gebed of God aan moslims wil onthullen dat alleen Jezus hun zonden kan vergeven. Bid dat de Geest de gratis gift van vergeving zal onthullen die tot je komt door geloof. Bid dat veel moslims het offer van Christus zullen accepteren.

Vraag God om moslims de onbevredigende natuur van een op werken gebaseerd geloof zal laten zien; dat Hij van ieder verlangt dat wij weten dat we Zijn kinderen zijn en geen slaven.