Als duisternis botst met Licht…

Terug op het slagveld

“Een open deur en veel tegenstand. Om met de woorden van Paulus te spreken vat dit het beste deze periode samen. Terug in ‘ons land’ na ons verlof, betekent terug op het slagveld. De kogels vlogen ons direct van alle kanten om de oren. Waren we wellicht een beetje te naïef geworden na ruim negen jaar hier, dat we zomaar uit onze schutterputjes dachten te kunnen kruipen?”

Maaike en Maarten werken onder een bevolkingsgroep die onderdrukt wordt en moeilijk te bereiken is met het Goede Nieuws. Ze delen in dit verhaal hun struggles, maar ook de zegeningen.

Maarten zegt: “Het voert te ver om alle tegenstand uitvoerig hier te beschrijven: van een uiterst moeizaam tijd-, geld- en energievretende visa aanvraag tot problemen met de auto, bijna ongelukken door onbesuisde afsnijacties, tot problemen met werknemers en uitdagingen in het Werk algemeen.

Tegelijkertijd veel goeds: bezoek uit Nederland, gesprekken met nieuwe stellen die zich bij ons willen voegen, eenheid en gedrevenheid bij de groeiende groep werkers en een nieuwe businesspartner hier in de stad.

Goed bestaat naast ‘struggle’ en tegenslag gaat gepaard met zegen. Een bijzondere mix.”

Tegenstand uit onverwachte hoek

 “Als het je niet bevalt om met mij te werken, dan zoek je toch iemand anders.” 

Deze opmerking kreeg Maarten onlangs te horen. Hij zegt: “We werken al bijna acht jaar samen, kennen elkaar goed. We zijn naar ons beste weten een goede baas voor hem, zo hebben we hem met zijn gezin door Covid geholpen – in een  land waar er geen vangnet is – en zijn er als gezin ook buiten werktijd voor hen. Acht jaar geïnvesteerd, acht jaar jezelf gegeven. Deze opmerking viel dan ook redelijk rauw op het dak. Ik had hem zojuist –  met mijn baaspet op – aan moeten spreken op zijn gedrag: het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken. 

Het bovenstaande verhaal is kenmerkend voor de afgelopen tijd. Tegenstand. Onverwachts. Uit onverwachte hoek. 

Maaike vervolgt: “We kunnen veel soortgelijke verhalen delen van de afgelopen tijd, maar we delen juist dit verhaal omdat het ons een bijzonder inkijkje geeft in de wereld erachter. Wat speelt zich daar eigenlijk af?

De wereld van de volksislam

“Een week na dit voorval spraken we elkaar weer. En kwamen we terug op wat er eerder gebeurde. Hij deelde dat hij de avond ervoor een optreden had, bekend als hij is treedt hij op in heel het land. Na afloop kreeg hij zoveel applaus en complimenten dat hij, we citeren: “aangevallen werd door het kwaad.” We keken hem beiden verbaasd aan, maar hij verduidelijkte zich door naar zijn ogen te wijzen. We begrepen waar hij op doelde. Babies in Afghanistan krijgen vaak zwarte make-up rondom hun ogen. Niet om ze er beter uit te laten zien, integendeel, het tegenovergestelde: om ze te beschermen tegen het Boze Oog. Complimenten ontvangen opent volgens hen de wereld voor het kwaad.

De wereld van de volksislam: ook hier een levende werkelijkheid.

Waarom volksislam?

Hoe is het mogelijk dat moslims die zeggen dat er ‘geen God groter is dan Allah’ zo vaak hun vertrouwen stellen op iets buiten God? Hij zou toch genoeg moeten zijn? De verdrietige ironie: het is juist door de islam dat dit gebeurt. De islam is de godsdienst waar Allah de meest Verhevene is. Allah is de geheel Andere. De afstand tussen de mens als dienaar en Allah als Heer is niet te overbruggen.

Door dit aspect missen zij de waarheid dat God dichtbij is en vluchten ze in krachten of personen die bereikbaar zijn. Allah is eenvoudigweg te ver weg! God is echter nabij de gebrokenen van hart – dit is goed nieuws, juist ook voor hen!

Opgebouwd vertrouwen

Maarten vertelt: “De ochtend dat wij elkaar zouden treffen was na dit optreden. Uiteindelijk zagen we elkaar later die dag omdat hij het eerder liet afweten, maar toen we hem troffen was hij afwezig, we konden niet goed tot hem doordringen. Hij vervolgde dat hij drie keer een vrouwelijke sjamaan bij hem thuis had gehad die een uitdrijfsessie bij hem deed, compleet met sissende en brakende geluiden: een duister gebeuren. Op haar advies moest hij vervolgens nog drie keer die week de moskee bezoeken om daar specifiek door de mullah voor zich te laten bidden.”

Maaike zegt: “Ergens zijn we blij dat hij dit verhaal wilde delen. Het zegt op zichzelf al veel: vertrouwen dat is opgebouwd. Openheid om dit te delen met die rare buitenlanders. Maar ook denken we dat zijn uitleg ons liet zien dat die eerste opmerking ergens veel dieper vandaan kwam dan een willekeurige ‘arbeidsconflict’: duisternis botste met Licht. Of: Licht dat schijnt in de duisternis…

Het maakte ons in elk geval opnieuw duidelijk: iemand wil ons hier niet, weet goed te timen en te mikken met zijn vurige pijlen. Tegenstand. We weten waar het vandaan komt. In zekere zin een bemoediging: ergens zijn we dus toch goed bezig!”

Iets dat krachtig spreekt en meer zegt dan duizend woorden

Om dit verhaal af te maken: “Nomaden als hij zijn van oudsher niet gewend om problemen uit te praten. Ze pakken simpelweg hun yurt op en trekken verder, het probleem achterlatend, de relatie verbroken. Al wonen ze nu in een huis, dit is nog steeds hun cultuur. Zo willen wij niet werken: we praten problemen uit en blijven de hand uitreiken, ook al kan ons gevoel wat anders zeggen. Dit spreekt krachtig in deze cultuur en zegt meer dan duizend woorden. We werken dan ook nog steeds samen. Hij beloofde om afspraken beter na te komen. En wij proberen om nog flexibeler te zijn. Zijn gemaakte werk is overigens onveranderd van topniveau. Ook gaf dit gebeuren ons de gelegenheid om hem een cd met aanbiddingsmuziek te geven in zijn eigen taal.

Muziek raakt en is helemaal zijn taal! Bidden jullie mee? Dat Licht mag doorbreken in zijn duisternis.”

Gebedspunten

  • Dank God dat Hij ons waardig acht om Hem te volgen en te dienen. Delen in Zijn lijden = delen in Zijn Glorie. Wat een voorrecht!
  • Bescherming voor ons als gezin en ons team. We werken ‘behind enemy lines’. 
  • Bescherming voor de waardevolle contacten die we hebben. Vriendschappen verdiepen, maar we merken ook dat ze onder druk staan.
  • Wijsheid voor de verschillende petten die we dragen bij deze contacten: als baas, als vriend, als Lichtbrenger. Vaak lopen deze verschillende rollen door elkaar heen,  wat ook spanning kan geven.
  • Voor zicht op Hem. Weten waarom we het doen en dat we het kunnen volhouden. Dat we geworteld zijn in Zijn liefde – en gedreven zijn door Zijn Liefde. 
  • Heilige koppigheid of vastberadenheid. Bid dat we niet zullen opgeven totdat Zijn Koninkrijk hier aanbreekt, dat Zijn Licht zal doorbreken in deze gesloten en gebonden communities.
  • Een extra dosis genade voor de aankomende tijd: we duiken de winter in, het smogseizoen is begonnen. We leven in een van de meest vervuilde steden van de wereld qua luchtverontreiniging.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!