Het oprechte gebed van een imam

Vroeg in de ochtend vertrokken Jafeth en Melissa (werkers van Frontiers) met de auto om Zayd op te zoeken, een tocht van ruim 8 uur dwars door de woestijn.

Ze vertellen: “Zayd was de enige volgeling van Jezus in zijn district van 1,6 miljoen mensen. De ‘werker’ die ons meenam wilde Zayd opzoeken om hem te bemoedigen. Hij kon deze tocht zo’n 2 á 3 keer in het jaar maken. Deze reis liet ons zien hoe waardevol deze jonge gelovige was in de ogen van de ‘werker’: hij was de vrucht van jarenlange ‘arbeid’.

Vaak hebben we ons afgevraagd hoe wij ons zouden voelen als we in de schoenen van Zayd hadden gestaan, we zouden gebed en bemoediging zeker op prijs hebben gesteld!”

Zou het niet alleen mijn hart geweest zijn dat huilde, maar Gods eigen bewogenheid en verlangen dat mensen Hem zullen leren kennen?

Gods bewogenheid en verlangen

Een ander voorval maakte net zo’n diepe indruk. “Dezelfde ‘werker’ met wie we de woestijntocht maakte werd een week later uitgenodigd door een imam. Hij nam de uitnodiging aan en wij gingen er samen als mannen heen.  

We hadden de hele middag met elkaar gesproken, onder de druiventrossen in een wijngaard ergens net buiten de stad. De avond viel, maar voordat we afscheid namen wilde de imam met ons bidden. In zijn oprechte gebed bad hij of wij allen, inclusief hijzelf, de ware weg tot God mochten vinden. Ik herinner me dat ik het in stilte uitschreeuwde naar God: “Here God, stuur alstublieft mensen naar dit gebied. Hier is geen christelijk boekwinkeltje op de hoek van de straat, hier zijn geen christenen, laat staan een kerk, die ze de Weg kan wijzen. God doe iets!” Zou het niet alleen mijn hart geweest zijn dat huilde, maar Gods eigen bewogenheid en verlangen dat mensen Hem zullen leren kennen?”

Nieuwe ontwikkelingen

Dit voorval speelde zich zo’n 20 jaar geleden af, de tijd heeft niet stilgestaan. En God ook niet. Hij is ‘on the move’! Al zijn alle buitenlandse ‘werkers’ inmiddels (gedwongen) het land uit, – en leek het werk terug bij af te zijn – er zijn nieuwe ontwikkelingen.

Hun uitdaging is enorm, vergelijk het met een Duitse evangelist die in de WO2 in NL het Goede Nieuws komt brengen, maar ze doen het en weten bruggen te slaan en harten te raken! 

Een groep (van deze uitgezette) buitenlanders heeft een app ontwikkeld, met (delen van) het Woord in de lokale taal. Ondanks de veiligheidsmaatregelen (lees: blokkeer-acties) vanuit de overheid zijn er inmiddels meer dan 1 miljoen ‘hits’ in deze regio: Zijn woord wordt in hun eigen taal gelezen! Daarnaast: de kerk in dit land in Oost-Azië staat meer en meer op om uit te reiken naar dit zwaar vervolgde volk. Hun uitdaging is enorm, vergelijk het met een Duitse evangelist die in de WO2 in NL het Goede Nieuws komt brengen, maar ze doen het en weten bruggen te slaan en harten te raken!  

“Stuur alstublieft mensen naar dit gebied”

Kan jij het antwoord zijn op dit gebed? Overweeg het eens, breng het in gebed en bekijk hier de mogelijkheden die er zijn om naar het zendingsveld te gaan.