Leven in het Midden-Oosten

Na dagen van geweldadige demonstraties in het hele land was de situatie in onze stad weer rustig. Zelfs zeer rustig, omdat een groot gedeelte van de bewoners van onze stad op pelgrimstocht gingen naar de Sjiitische heilige stad. Zij zijn onderdeel van een enorme optocht: in twee weken tijd gingen ruim twintig miljoen pelgrims Karbala bezoeken. Dit ter herinnering aan de dood van Hussein, de kleinzoon van Mohammed.

De demonstraties hebben voor veel leed, onrust en vernieling gezorgd. Alleen al in onze stad zijn zes gebouwen in brand gestoken, hebben 21 mensen het leven gelaten en zijn 340 mensen gewond geraakt. Dit zijn de officiele cijfers – mogelijk zijn er zelfs nog meer doden en gewonden.

Wijzelf waren beperkt in onze vrijheid, omdat het na 4 uur ’s middags niet toegestaan was om je buitenshuis te begeven. Dit zorgde voor ongemak, maar het heeft niet tot een onveilige situatie geleidt. Vanwege de religieuze verplichtingen hadden de mensen geen mogelijkheid om de demonstraties voort te zetten. De verwachting is wel dat er binnenkort weer grote demonstraties zullen plaatsvinden.

Henrieke, werker in hetzelfde land, vertelt:

“Het aanpassen en omgaan met de cultuur blijft pittig. Er is zoveel onrecht! Van de gelovigen die oneerlijk behandeld worden omdat ze christen zijn,  meisjes van 12 die uitgehuwelijkt worden als tweede vrouw, tot alle spanningen die hier gaande zijn in het Midden-Oosten. Je zal vast dingen op het nieuws hebben gelezen in de afgelopen weken, dat laat zien hoe ingewikkeld de situatie is. Ik kan moeilijk uitleggen hoe het voelt om te werken met oorlogsslachtoffers en getraumatiseerde mensen. De onrust blijft maar doorgaan, de hele regio is erg onstabiel.”

Bid je mee voor de bevolking van het Midden-Oosten wat er in 1 Timotëus 2 staat?

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.”

Contact

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl

IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83

© 2018 · FRONTIERS