Verwonder je over Gods missiestrategie

James en Tiffany zijn een echtpaar dat voor Frontiers was uitgezonden naar Noord-Afrika. Ik, Jacob , werker van Frontiers, ontmoet James soms bij een netwerkbijeenkomst. Zijn verhaal liet mij weer verwonderen over hoe God werkt door gebed. Hoe Hij mensen bij elkaar brengt en tot geloof brengt!

James vertelt: “Wij werden uitgezonden naar een gebedsoutreach in Frankrijk, door onze gemeente, omdat we Arabisch spreken. We ontmoetten daar Reda, een Tunesische moslimman die te maken heeft met gebrokenheid in zijn leven. Deze ontmoeting ontketende een serie gebeurtenissen.

“Ze roept uit dat deze ontmoeting de vervulling van dat visioen is!”

Reda belt zijn dochter in Ohio. Het is daar 4 uur in de nacht. De dochter van Reda is een aantal jaar geleden christen geworden. Juist deze nacht is zij aan het bidden en vasten voor haar vader.”

De dochter van Reda vertelt dit aan James en Tiffany, als ook zij hen spreekt.

“Ze vertelt over haar plannen om mee te doen aan een outreach in Noord-Afrika. Hoe ‘toevallig’ is het, dat dit in dezelfde stad blijkt te zijn als waar wij hebben gewerkt! Ze heeft nog nooit eerder gedaan meegedaan aan een outreach en heeft geen idee of er gelovigen zijn in deze stad.

We vertellen dat haar vader tot geloof is gekomen. De dochter van Reda kan niet geloven dat ze het over dezelfde man hebben. Haar vader heeft eerder geprobeerd om haar te vermoorden, toen ze hem had verteld over haar geloof in Jezus. Vier jaar eerder heeft ze een visioen gehad, van Amerikanen die met haar vader bidden, terwijl ze op de bank zitten in zijn appartement. Ze roept uit dat deze ontmoeting de vervulling van dat visioen is!”

Wanneer James en Tiffany vanuit Frankrijk terugvliegen naar Ohio, hebben ze onderweg een overstap. De dochter van Reda is stewardess en werd op het laatste moment toegewezen aan gate D21, waardoor James en Tiffany haar konden ontmoeten.

Is er een beter voorbeeld van het Vaderhart dat diaspora als missiestrategie gebruikt?

Dit is niet een oud verhaal dat op zichzelf staat. Dit is slechts kort geleden gebeurd en het verhaal gaat nog verder. De dochter is van plan om naar Noord-Afrika te reizen in augustus. Ik durf te zeggen dat deze “Goddelijke toevalligheden” vrij vaak voorkomen. Ik begin dit te zien als de normale manier waarop God zijn Koninkrijk wil uitbreiden onder de moslims wereldwijd.

Het hart van Frontiers

We delen deze verhalen graag met je, omdat het laat zien waarom ons hart ligt bij gebed. Uitbreiding van Gods Koninkrijk begint bij gebed. Daarom hebben we projecten zoals 30 Dagen Gebed en Omarm een Volk opgezet.

Een deelnemer van 30 Dagen Gebed zei:

“Door bewust te bidden voor moslims tijdens ramadan en ook als christen te vasten in dezelfde periode, ontstaat er een gelegenheid om Jezus te laten zien.”

Werk jij ook mee aan Gods missiestrategie?

Omarm een volk en bid met jouw kerk een jaar lang voor een onbereikt moslimvolk.

Contact

Frontiers
Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl

IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83

© 2018 · FRONTIERS