MomentumYes: wat is jouw rol in Gods plan voor de wereld?

God heeft duidelijk gemaakt dat hij de kerk wil gebruiken om Jezus bekend te maken over de hele wereld! Heb je wel eens nagedacht over wat dat concreet betekent voor jouw kerk, je gezin en jezelf?

MomentumYes is een in de Verenigde Staten ontwikkelde cursus, speciaal voor gebruik in de kerk. Door middel van een reeks video’s leer je over het brede perspectief van Gods plan voor de wereld, de rol van de kerk, en ontdek je welk aandeel jij daarin mag hebben.

Melissa uit Houston, Texas (Verenigde Staten) heeft MomentumYes in haar kerk geïntroduceerd. In dit interview vertelt ze over de ervaringen met deze cursus en de impact ervan op haar leven en in de kerk.

MomentumYes heeft de deelnemers echt een nieuw perspectief op zending gegeven.

Melissa:

“Mijn man en ik volgden in 2010 een intensieve cursus op de universiteit over Gods missie voor de wereld. Later, in 2019, volgden we deze cursus opnieuw en God bewoog ons hart voor de wereldwijde vluchtelingencrisis. Als gezin sloten we ons daarom aan bij een lokale organisatie die vluchtelingen verwelkomt. 

Wat we geleerd hadden, wilden we ook graag delen met anderen in onze kerk, om zo ook anderen te mobiliseren voor Gods wereldwijde plan. We zochten naar materiaal hiervoor, dat goed te combineren is met een werk- en gezinsleven.

Via instagram vond ik MomentumYes. Dit was precies wat we zochten! Niet alleen zat het inhoudelijk goed in elkaar, het was ook nog gemakkelijk in digitaal gebruik. We besloten om persoonlijk aan twaalf mensen in onze kerk te vragen of zij met ons deel wilden nemen aan MomentumYes. We volgden de cursus samen via Zoom.

MomentumYes heeft de deelnemers echt een nieuw perspectief gegeven. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze nadachten over de Bijbelse basis voor zending en hun eigen rol daarin. Enkele deelnemers zijn toegewijd gaan bidden voor de landen. Anderen kregen meer sympathie en begrip voor ‘de ander’. Eén familie besloot om praktisch aan de slag te gaan door te dienen in een vluchtelingencentrum.” 

Verhuizen tijdens de coronacrisis

Voor Melissa en haar gezin was de uitkomst van MomentumYes een bevestiging  om te verhuizen naar een andere stadswijk in Houston, een buurt met veel vluchtelingen. Ook de kerk is enthousiast over hun plannen en steunt het gezin van harte. “Het bijzondere is dat we daar andere christenen hebben ontmoet die ook recentelijk zijn verhuisd. Samen bidden we dat de Heer ons leidt in contacten met de buurtbewoners van over de hele wereld om Zijn Naam bekend te maken onder hen. De coronamaatregelen maken het wel lastiger om in contact te komen met de buren. Maar we vertrouwen erop dat God weet wat Hij doet. Hij heeft voor ons de deuren geopend om nu in deze buurt te wonen. Dit is een tijd waarin ik leer om te volharden in gebed en Gods leiding te volgen.”

Via instagram vond ik MomentumYes. Dit was precies wat we zochten! Niet alleen zat het inhoudelijk goed in elkaar, het was ook nog gemakkelijk in digitaal gebruik.

Dienen als gezin

Melissa: “We willen God dienen als gezin. Daarom betrekken we onze kinderen, twee jongens van 6 en 3, ook bij onze activiteiten. Zo namen we de kinderen bijvoorbeeld mee toen we een Afghaanse familie gingen ophalen van het vliegveld. We hadden de familie nog niet ontmoet en vanwege de strenge grenscontrole duurde het wel vier uur voordat we ze uiteindelijk konden verwelkomen. Het was zwaar voor de jongens om zo lang te wachten. Tegelijkertijd was dit een praktische les in het liefhebben van je naasten. Ze zagen dat we soms eigen ongemak verdragen uit liefde voor – voor ons toen nog – onbekende mensen.” 

“Daarnaast zijn de kinderen ook een hulp in het contacten leggen met families. Vanwege de taalbarrière is spreken met elkaar soms behoorlijk lastig. Maar onze kinderen en de kinderen van de families spelen direct met elkaar.”

Hoop voor de toekomst

Melissa hoopt de MomentumYes cursus opnieuw te gebruiken om nog meer mensen te mobiliseren om mee te werken aan het bekendmaken van het Goede Nieuws. “De voorganger in onze kerk is enthousiast over wat MomentumYes tot nu toe heeft bereikt in onze kerk. Een aantal oud deelnemers wil de cursus nu verder uitrollen in diverse groepen in de kerk. Het doel is dat steeds meer mensen hun rol vinden in hoe we samen Jezus naam bekend kunnen maken over de hele wereld.”

MomentumYes in Nederland

Frontiers stelt MomentumYes ook voor de Nederlandse kerken beschikbaar. Lijkt jou dit wat voor jouw kerk? Meldt je aan en we helpen je op weg. Neem contact met ons op via [email protected]