Ga en ontmoet Jezus

Jezus ontmoeten

Herders lieten hun kudden ervoor achter in het veld, om naar Bethlehem te gaan en de Redder te zoeken.

Simeon verlangde ernaar de Messias van de Heer te zien voordat hij stierf. Hij nam Jezus in zijn armen bij de tempel en zei: “Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.” Lukas 2:29-32 (NBV)

De 84-jarige Anna, die dag en nacht in de tempel aanbad, dankte God voor dit Kind – en sprak over Hem met iedereen die maar wilde luisteren.

De wijze mannen brachten extravagante geschenken van ver om deze nieuwe Koning te aanbidden.

Door de geschiedenis heen hebben miljoenen mensen een ontmoeting met Jezus gehad, en de ontmoeting met hem heeft hun leven voor altijd veranderd.

Ga naar Egypte. Je zult daar iemand vinden die je over Mij kan vertellen.

Een spion?

Mustafa is zo iemand. Toen ik hem ontmoette, vertelde hij mij zijn verhaal. Hongerig naar de waarheid ging hij van kerk naar kerk in zijn thuisland in Afrika en vroeg: “Kan iemand mij uitleggen wie Jezus is?” Helaas was niemand bereid om met hem te praten. In die tijd stonden de kerken zo onder toezicht van de regering dat ze vermoedden dat hij een spion was die door de veiligheidstroepen was gestuurd om hen in de val te lokken.

Eindelijk hoorde Mustafa een stem in zijn hart zeggen: “Ga naar Egypte. Je zult daar iemand vinden die je over Mij kan vertellen.”

Gehoorzaam ging hij naar Egypte. Al vrij snel ontmoette hij een van onze werkers die met hem sprak over Isa al-Masih. Hij had zo’n verlangen om Jezus te ontmoeten dat hij de hele Bijbel las. Hij wilde Jezus zo graag leren kennen!

“Ga terug naar je land”

Hoewel hij de kans kreeg om als vluchteling naar Europa of Amerika te verhuizen, voelde hij dat Jezus tegen hem zei: “Ga terug naar je land en breng Mij naar je volk. Binnen twee jaar ontstonden er vijf groepen volgelingen van Jezus. Sommigen van hen zijn nu zesde generatie gelovigen.

Als een man die hongerig was naar waarheid, reisde Mustafa ver van huis om Jezus in Egypte te ontmoeten. 

Een zegening en een belofte

Ik bid dat de Heer een honger zal uitstorten om Jezus te ontmoeten op de plaatsen en onder de mensen waar jij woont. Terwijl ik me voorbereidde om dit te schrijven, voelde ik dat de Heer ons wilde zegenen met een belofte voor volgend jaar uit Amos 8:11:

“Weet dat de dagen komen – spreekt God, de HEER – dat ik het land zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de HEER.”

Ik bid dat je in 2023 velen zal ontmoeten die – zoals Anna, Simeon, de herders, de wijzen en Mustafa – hongeren naar Jezus.

Gezegend Kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar!

Bron: geschreven door de internationale directeur van Frontiers