Gebed voor ons werk in Nederland

“Als je niet weet wat je kan doen, bid dan,” zeg ik altijd. Daarmee bedoel ik niet dat bidden het minste is wat je kan doen — juist omgekeerd, het is het belangrijkste dat je kan doen! Bidden voor onbereikte moslimvolken; bidden voor de zendingswerkers die uitgaan en voor nieuwe mensen die hun leven willen inzetten voor moslims. Ook als kantoorteam hebben we jouw gebed nodig.

Toekomstplannen

We merken dat we soms zo voorzichtig zijn geweest met het delen van gevoelige informatie met betrekking tot onze werkers, dat veel kerken niet eens van ons bestaan weten. Erger nog: veel kerken zijn onbekend met de nood in de moslimwereld. De komende tijd gaan we contact opnemen met verschillende kerken om daar verandering in te brengen. 

Ook zijn de voorbereidingen voor het gebedsproject 30 Dagen Gebed begonnen.

  • Willen jullie bidden voor wijsheid en Gods leiding in de contacten met kerken? 
  • Bid voor Zijn zegen op 30 Dagen Gebed en dat dit project christenen aan zal moedigen te bidden voor moslims. 

Gebed voor ons kantoorteam

In ons team veranderen mensen en zaken voortdurend. Nieuwe mensen die ingewerkt moeten worden; mensen die moeten stoppen of een stapje terug doen. De normale gang van zaken, maar het kost de nodige energie te moeten schakelen en inspelen op de nieuwe dynamiek in de teamsamenstelling. 

  • Bid dat we in een steeds veranderend team doelgericht en effectief kunnen blijven.

  • Dank God voor iedereen die zich inzet voor het werk van mobiliseren, rekruteren, begeleiden en uitzenden en voor alle taken, letterlijk en figuurlijk achter de schermen.

  • Dank God voor Kris en Afke, een Duits echtpaar dat voor acht maanden ons team versterkt. We zijn blij met de culturele diversiteit, en vragen daar ook jullie gebed voor.

  • Vraag God voor meer teamgenoten op kantoor, met name mensen die meerdere dagen per week kunnen werken.

Nieuwe werkers trainen en uitzenden

Dank God voor negen mensen die serieus onderzoeken of het Gods wil is dat ze zich bij onze organisatie aansluiten. We hebben gebeden voor acht nieuwe werkers voor dit seizoen.

  • Bid voor Gods leiding voor hen in het maken van keuzes. 
  • Bid voor ons, voor trouw en kwaliteit in het voorbereiden van mensen op een leven in de moslimwereld.

Werken bij Frontiers

Wil jij de tijd die je hebt op een zinvolle manier invullen, bezig zijn in Gods koninkrijk vanuit Nederland? Neem eens een kijkje bij onze vacatures!

Ook als je niet precies weet op welke manier je je in zou willen zetten, gaan we graag met jou in gesprek.