We zien het gebeuren: verdriet verandert in hoop

Lieke (32) is voor twee jaar uitgezonden naar het Midden-Oosten. Ze heeft contact met mensen uit Syrië, die familieleden hebben verloren door de aardbeving. 

Hoop en wanhoop

Lieke zegt: “De hele wereld is opgeschrikt door het nieuws van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit nieuws te horen en te beseffen wat je zelf hebt: een dak boven je hoofd, gezondheid, zoveel mogelijkheden. Terwijl mensen onder het puin hopen en bidden dat iemand hen zal vinden. Mensen wanhopig zoeken naar familieleden. Hun leven is volledig verwoest, terwijl ze al zoveel doorgemaakt hebben. 

Ook hier horen we van onze Syrische vrienden dat ze mensen verloren hebben of familieleden hun huis kwijt zijn en op straat verblijven.

Het maakt me stil. God, wanneer komt er een einde aan alle pijn en narigheid?

Hoe kunnen deze mensen echt geholpen worden?”

Met eigen ogen de Bijbel kunnen lezen

“Ik denk terug aan een bezoek dat ik vorige week had met een vluchtelinge, die pas tot geloof kwam. Inara had al in haar land van herkomst over Jezus gehoord. Ze wilde graag samen de Bijbel lezen, maar kon slecht zien. Ze heeft ook veel angsten vanuit het verleden.

In een paar weken vertelde ze twee keer dat ze gedroomd had dat Jezus haar troostte door haar ogen te drogen en haar bemoedigde dat haar gebed zou worden beantwoord (wat ook gebeurde!).
Tijdens een later bezoek, toen we haar kamer flink hadden opgeknapt, vertelde ze dat haar oog genezen was! Prijs God!

Nu brachten we haar een gaskachel om haar huis wat op te warmen en openden de Bijbel om samen te lezen in haar eigen taal. Toen we begonnen, lichtten haar ogen op en riep ze het uit van blijdschap, toen ze opnieuw besefte dat ze kan lezen!”

Hoe verdriet verandert in hoop

We lazen samen de volgende tekst in Openbaringen: 

“Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’”

We zien bij haar (met eigen ogen!) hoe haar verdriet verandert in hoop doordat Jezus dichtbij haar komt.

Hoop temidden van gebrokenheid

Zoals de afgelopen weken elke levende die onder het puin vandaan gehaald werd, over de hele wereld met vreugde en verbazing gevierd werd, zo weet ik dat er nog steeds hoop is te midden van gebrokenheid en verwoesting. Hoop, dat God mensen uit de puinhopen weet te halen om hen nieuw te maken. 

Wij mogen deze Hoop brengen aan hen die Jezus nog niet kennen!

Durf jij het aan?

Heeft Liekes verhaal iets bij jou geraakt? Lees hier meer over ons shorttermtraject en de vacatures.

Op dit moment zijn we op zoek naar thuisonderwijzers die voor minimaal 6 maanden een gezin op het zendingsveld willen ondersteunen met onderwijs voor hun kinderen.

Bekijk hier de vacature