Bid voor de vrede van Jeruzalem

“Vraag om vrede voor Jeruzalem: dat rust

hebben, die van je houden, dat vrede heerst

binnen je muren en rust in je vesting.”

Psalm 122 : 6 – 7

Jeruzalem, een smeltkroes

In de stad Jeruzalem wonen joden, moslims én christenen. Jeruzalem is een smeltkroes van nationaliteiten en religies. Mensen die naar Gods beeld gemaakt zijn en waar Hij met liefde en bewogenheid naar kijkt. Jeruzalem, de stad waar Jezus over huilde toen Hij op de ezel binnenreed en zei: “Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!” Lukas 19:42

Er komt een tijd…

De nakomelingen van Jacob worden Gods oogappel genoemd, tegelijk noemt Zacharia ook dat vele andere volken zich bij Hem aan zullen sluiten. Ook zij zullen Zijn volk zijn. 

“Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen. Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda voorgoed in bezit nemen en opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit Zijn heilige woning naar buiten.” Zacharia 2 : 14 – 17

Houd die belofte voor ogen als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en allen die met dit conflict te maken hebben. En bid dat ze Jezus de Messias zullen erkennen en aanbidden. Want Hij alleen brengt echte vrede.

Bidden voor joden en moslims door het verhaal van Elia

Lees 1 Koningen 18:21-39 en laat het verhaal op je inwerken. Loop daarna vers voor vers langs en bid onderstaande punten. 

Vers 21:
Breng joden en moslims voor Gods troon en bid dat degene die nog twijfelen gehoor geven aan de oproep: “Als de Heer God is, volg Hem dan”.

Vs 24:
Vraag God om Zijn macht te tonen. Dat op een bovennatuurlijk ingrijpen de kwade machten verslagen worden door de kracht van God. Dat joden en moslims Jezus’ Naam aan gaan roepen.

Vs 26 – 29:
Bid tegen de geestelijke machten van het kwaad die alles willen doen om een openbaring van Gods macht te verhinderen. Dat de stem van het kwaad niet meer gehoord zal worden, omdat Jezus overwonnen heeft aan het kruis. 

Vs 30:
Vraag God de geestelijke houding van aanbidding in de harten van joden en moslims te herstellen. En dat die gericht zal zijn op de levende God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Vs 32 – 36:
Vraag God om zich te openbaren als de God van alle volken. In onze ogen is een oplossing van dit conflict, vrede en verzoening misschien onmogelijk. Zoals een offer wat doordrenkt is met water, door ons onmogelijk met vuur aangestoken kan worden. Maar voor God was het niets, Hij deed het.

Vs 37:
Vraag de Heilige Geest om de harten van joden en moslims naar Jezus te keren.

Vs 38:
Vraag God dat er een bovennatuurlijke ontmoeting zal zijn, een moment van diepe innerlijke overtuiging dat Jezus de beloofde Messias, de Verlosser is. Zoals het vuur van de Heer dat op Elia’s offer valt.

Vs 39:
Vraag God dat deze ontmoeting joden en moslims over de hele wereld voor Jezus zal laten knielen, zeggend: “De HEERE is God, de HEERE is God!”

Hoe staat Frontiers hierin? 

Frontiers richt zich op het bereiken van onbereikte moslimvolken met het Goede Nieuws. Dat betekent niet dat we partij zouden trekken voor een van beide partijen. We geloven dat God kinderen heeft onder beide volken en dat Zijn hart naar hen uitgaat. Ons hart huilt mee met beide partijen die geliefden verloren hebben. En we zien uit dat zowel joden als moslims hun hart aan Jezus zullen geven. 

Verschillende partijen en termen

In dit artikel van de NOS (dinsdag 10 oktober), worden verschillende termen die vaak naar voren komen uitgelegd en is te lezen welke partijen en gebieden bij de oorlog betrokken zijn.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!