Zes eenvoudige manieren om moslims lief te hebben

Deze tips komen uit een artikel op missienederland.nl en hoort bij het thema ‘Moslims liefhebben en dienen’. Geschreven door Loving & Serving Muslims.

Loving & Serving Muslims is een netwerk wat bestaat uit zestien organisaties die op hun eigen manier missionair bezig zijn, maar allemaal hart voor moslims hebben. Frontiers is onderdeel van dit netwerk.

Moslims liefhebben

1. Zegen hen. Spreek een zegen uit over moslims als ze in beeld komen in de media of als je langs een moskee of een groepje jongeren komt. Spreek zegenend over hen tegen anderen en niet oordelend (Matteüs 5 vers 44).

2. Begroet hen vriendelijk op straat, in de winkel of het openbaar vervoer (Mattheüs 5 vers 46-37).

3. Help hen, bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen, met boodschappen doen of het invullen van ingewikkelde formulieren (Hebreeën 13 vers 16).

4. Vertel hen van Gods liefde. Dat kan in woorden (Johannes 10 vers 16) en in daden (Matteüs 5 vers 16). Door ze uit te nodigen voor een kopje koffie of een maaltijd, een kaartje in de brievenbus te doen met een bemoedigende (Bijbel)tekst of te zeggen: “God houdt van je”.

5. Bid voor hen. Vraag gerust heel concreet: “Waar kan ik voor bidden?” Dan kun je later vragen hoe het gaat (Mattheüs 5 vers 44).

6. Ga naar hen toe. Dat kan heel eenvoudig door op vakantie te gaan naar hun land en daar voor hen te bidden en gesprekjes aan te knopen met het hotelpersoneel en de winkeliers en gidsen die je ontmoet (Mattheüs 28 vers 19).

We wensen je veel zegen in je contacten met moslims!