wat we geloven

Frontiers, de directeuren, medewerkers en teams bevestigen en verklaren hun geloof in en de verdediging van het historische christelijke geloof zoals hieronder beschreven:

  • Wij geloven dat het Oude en Nieuwe Testament volledig geïnspireerd zijn: als gezaghebbend, compleet, onfeilbaar en zonder fouten in de originele manuscripten. Niet alleen bevatten zij, maar zij zijn in zichzelf het enige geschreven woord van God; en de noodzaak tot onderwijs van de Heilige Geest voor het echte en geestelijke begrip van dit alles.
  • Wij geloven in één God, die voor eeuwig bestaat uit drie gelijkwaardige personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven dat mensen geschapen zijn naar het beeld van God, maar door Satan zijn misleid en gezondigd hebben, en daardoor onder Gods oordeel vallen. Als gevolg van de zondeval is de menselijke natuur totaal verdorven.
  • Wij geloven in de absolute godheid van onze Heer Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, dat hij werkelijk en perfect mens geworden is, de autoriteit van hetgeen Hij leerde en de onfeilbaarheid van al Zijn uitspraken; Zijn werk van verzoening voor de zonde van het menselijk ras door zijn plaatsvervangend lijden en sterven; Zijn lichamelijke opstanding en Zijn opvaring ten hemel; Zijn huidige hogepriesterlijke voorbede voor Zijn volgelingen; en Zijn heerschappij over de kerk als haar allerhoogste Heer.
  • Wij geloven in de rechtvaardiging van de zondaar, door geloof alleen, op grond van de werken en het plaatsvervangend lijden en sterven en de lichamelijke opstanding van onze Heer en Redder, Jezus Christus.
  • Wij geloven in de noodzaak van het werk van de Heilige Geest zowel bij de overtuiging van zonde, de wedergeboorte en de heiliging als ook in de bediening en aanbidding.
  • Wij geloven dat de ware kerk bestaat uit die personen die door reddend geloof in Jezus Christus zijn wedergeboren, zijn vernieuwd door de Heilige Geest en die samen het lichaam van Christus vormen waarvan Hij het hoofd is.
  • Wij geloven in de opstanding van het lichaam; dat de wereld geoordeeld zal worden door onze Heer Jezus Christus, dat zij die in Christus geloven voor eeuwig gezegend zullen zijn.
  • Wij geloven in de spoedige, persoonlijke, zichtbare en glorieuze terugkeer van onze Heer Jezus Christus.
  • Wij geloven dat Christus de kerk heeft opgedragen om uit te gaan in de gehele wereld om alle volken tot discipelen te maken en hen die geloven te dopen en te onderwijzen.

Lees hier meer over onze missie.