Bidden voor radicale moslimgroepen en terroristen

een 30 Dagen gids

Bidden voor radicale moslimgroepen en terroristen: daar moet je vast even over nadenken.

Vaak denken we niet erg positief over deze groepen. “En terecht,” zou je kunnen zeggen.

Het is niet makkelijk om de opdracht van Jezus, “heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,” in de praktijk te brengen.

Het is ons gebed dat God jouw een bewogen hart geeft voor deze radicale moslimgroepen en terroristen.

“…als navolgers van Christus moeten we een drastisch besluit nemen: we moeten het vijandbeeld van ons afschudden, dat we gemaakt hebben van hen die ons vervolgen. Want vanaf het moment, dat we van iemand een vijand hebben gemaakt, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken om hen te bereiken! We moeten voor hen bidden en zelfs de mensen liefhebben, die ons haten.”

Anne van der Bijl, zendeling

Deze 30 Dagen gids neemt je mee in de transformatie die Saulus doormaakte toen hij Paulus genoemd werd. De gids bevat concrete gebedspunten om te bidden voor radicale moslimgroepen en terroristen.

Bid jij mee dat God Zijn reddende arm uitstrekt naar deze groepen? Dat Hij hen Zijn liefde en genade zal tonen? Ook zij zijn kostbaar in Zijn ogen!

Bekijk hier een preview van de gids.

Bestel de gids voor € 5,00 per stuk, exclusief verzendkosten. Wij sturen de gids binnen 5 werkdagen naar je op. 

5.00