Een roep om recht (PDF)

Bidden voor de Oeigoeren

Een roep om recht en ontferming

Joël en Maaike, de schrijvers van deze gebedsgids hebben de Oeigoeren in hun hart gesloten. Zij zeggen: “We willen niet stil zijn, we kùnnen niet stil zijn. Wat er zich onder het volk van de Oeigoeren afspeelt is simpelweg te pijnlijk, te schrijnend, te hartverscheurend. De Oeigoeren hebben ons gebed en voorbede hard nodig.

Het is een roep naar Boven: voor recht, maar bovenal voor ontferming.”

de Oeigoeren hebben als eerste ons gebed en voorbede nodig. Hard nodig! Het is een roep naar Boven: voor recht, maar bovenal voor ontferming.

Bid voor de Oeigoeren

De Oeigoeren zijn een volk van ruim tien miljoen mensen. Het merendeel van hen leeft in het Noord-Westen van China, in de provincie Xinjiang.

De situatie van de Oeigoeren is regelmatig in het nieuws. Ze worden onderdrukt, gediscrimineerd en nauwlettend in de gaten gehouden door de Chinese overheid. Naar schatting zijn minstens een miljoen Oeigoeren naar ‘heropvoedingskampen’ overgebracht. Zij leven hier in erbarmelijke en levensbedreigende omstandigheden.*

Minder dan 0.01% van de Oeigoeren is een volgeling van Jezus.

*Bron: CIP

Bekijk hier de preview van de gids.

Download hier gratis een overzicht van de gebedspunten.

Deze PDF is ook als gids te bestellen.

1.00