Gebedsgids (PDF) volk Kanuri Manga uit Nigeria en Niger

Graag introduceren we aan jou de Kanuri Manga uit Niger en Nigeria

De Kanuri Manga zijn groot en donker, een statig en trots volk. Ze zijn een onderdeel van het Kanuri volk, dat al meer dan 1000 jaar moslim is.

Tijdens de drie regenmaanden worstelen deze trotse mensen om genoeg voedsel – meest gierst en pinda’s – te oogsten om hun familie en vee het hele jaar te voeden.

Velen zeggen dat de Kanuri Manga gesloten zijn tegenover invloeden van buiten, met name het het Goede Nieuws. Werkers die de Kanuri Manga trachten te bereiken zeggen echter dat ze vriendelijk, behulpzaam en open zijn.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Kanuri Manga uit Niger en Nigeria? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00