Alleen de bergen zijn mijn vrienden: bid voor de Koerden

In tijden van geweld hebben Koerdische families vaak hun toevlucht gezocht tot de bergen. Bid met ons mee voor de Koerden in hun huidige worsteling.

Wie zijn de Koerden?

Het Koerdische volk bestaat uit zo’n 30 miljoen mensen en is daarmee de grootste etnische groep ter wereld zonder land. Ze leven in een ruig gebied dat zich uitstrekt over Turkije, het Midden-Oosten en Iran.

De meeste Koerden zijn moslim. Het aantal Koerdische christenen met een moslimachtergrond groeit echter in de landen in deze regio.

De strijd voor onafhankelijkheid

Koerden zijn een trots en autonoom volk. Ze hebben sinds het begin van de twintigste eeuw gestreden voor hun onafhankelijkheid nadat hun thuisland werd verdeeld over Turkije, Syrië, Irak en Iran.

Vanaf dat moment hebben de Koerden een conflict met de heersende regimes rondom hen. Tijdens hun strijd voor onafhankelijkheid zijn ze vaak het geweld ontvlucht en hebben ze hun toevlucht gezocht tot de bergen. “De enige vrienden van de Koerden zijn de bergen,” is een bekende Koerdische spreuk.

Politieke onrust

Nu kantelt de balans van macht waarbij Turkije, Syrië en andere wereldmachten zijn betrokken. Het politieke landschap verandert snel en Koerdische families zijn op de vlucht voor hun veiligheid.

Bid met ons dat de Koerden hun toevlucht zullen zoeken tot God en een echte vriend zullen vinden in Jezus.

HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Psalm 18:3

Bid voor de Koerden.

  • Bescherming; vraag God om de levens van de Koerdische mannen, vrouwen en kinderen te beschermen wanneer ze de gebieden verlaten die nu worden overheerst.
  • Vrede; bid voor rust in de regio, een einde aan het geweld en dat de Koerden de blijvende vrede mogen vinden in Jezus Christus.
  • Genezing; vraag de Heer om elke man, vrouw en kind dat is getraumatiseerd door oorlog, geweld en ontheemding te genezen.
  • Getuigenis; bid voor Koerdische volgelingen van Jezus dat ze mogen groeien in vrijmoedigheid en gelovig getuigen en dat er dagelijks nieuwe gelovigen worden toegevoegd.
  • Hoop; bid dat in deze onzekere tijden het Goede Nieuws zich zal verspreiden en dat veel gezinnen hun hoop zullen vestigen op Christus.

Als je vaker bidt voor andere volken kun je zo’n volk ook als kerk omarmen in gebed.

Bekijk meer informatie over de Koerden op joshuaproject.net.

De Bijbeltekst in deze blog is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!