Moslim in Noorwegen

Op zoek naar een nieuw thuis

Mariam probeert oogcontact te vermijden terwijl ze snel door de straten van Oslo loopt, op weg naar huis. Haar wollen hijab beschermt haar tegen de kou, maar het maakt haar ook een doelwit voor verbale pesterijen van voorbijgangers. Mariam woont al 5 jaar in Noorwegen. Samen met haar man vluchtte ze uit Afghanistan vanwege ergere pesterijen en de dreiging van de dood. Ze heeft hard gewerkt om Noors te leren spreken en zich aan te passen aan het voedsel en het weer. Ondanks dat hebben ze in Noorwegen, buiten hun moskeegemeenschap, geen vrienden kunnen maken. Mariam vraagt zich af of ze zich ooit echt thuis zullen voelen.

Het leven van moslimimmigranten in Noorwegen

Moslims maken slechts 4% uit van de bevolking in Noorwegen. De moslimbevolking in Noorwegen bestaat bijna volledig uit immigrantenfamilies van de eerste en tweede generatie. Veel wonen er in de steden van Noorwegen. Veel Noren die op het platteland wonen, hebben weinig contact met moslims. Een aanzienlijk deel van de autochtone bevolking is tegen moslimimmigratie en vermijdt contact met moslims. Veel moslimimmigranten geven aan dat ze te maken hebben met vooroordelen of pesterijen.

Noorwegen staat bekend als een christelijke natie en heeft een sterke zendingsgeschiedenis. Vandaag de dag gaat slechts een minderheid van de Noren regelmatig naar de kerk.

“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.” Matteüs 25:25

Gebedspunten

  • Bid voor de moslimimmigranten in Noorwegen die zich moeten aanpassen aan een totaal nieuwe manier van leven.
  • Bid voor Noorse christenen, dat hun zendingshart nieuw leven wordt ingeblazen. Dat ze moslims in hun land willen bereiken met de liefde van Jezus.
  • Bid voor moslims in Noorwegen dat ze Jezus gaan volgen en gemeenschap vinden met anderen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!