Iran – Een baken van Hoop in de moslimwereld

In het grootste deel van de islamitische wereld is de voortgang van het Goede Nieuws een traag en langdurig proces. De ervaring van de Iraanse kerk laat echter iets heel anders zien. De afgelopen tientallen jaren is de groei explosief, ondanks onderdrukking door een strikt islamitisch regime.

Wat is het verhaal van Iran?

Iran werd vroeger Perzië genoemd, en is één van de oudste beschavingen ter wereld. Het is een land dat bol staat van de historie. Bijbelse figuren zoals Cyrus, Darius de Grote en Daniël hebben daar hun sporen achtergelaten. Iran is wereldberoemd vanwege haar oude monumenten die getuigen van hun verhalen, en de mooie moskeeën, paleizen en tuinen. Iraanse mensen zijn erg vriendelijk en zien altijd om naar de vreemdeling. Hun cultuur onderscheidt zich van andere culturen.

Ondanks dat het land vaak is veroverd, is het nooit gekoloniseerd en is het er trots op dat hun cultuur zo uniek is bewaard gebleven. Dit zie je vooral terug in de Perzische taal; het Farsi, die in ere werd hersteld en een nieuw leven kreeg ingeblazen door de poëet Ferdowsi, zo`n 1000 jaar geleden. Farsi blijft de officiële taal en vele beschouwen de invloed van Ferdowsi op het Perzisch groter dan die van Shakespeare op het Engels.

“De overheid gaat door met het bestrijden van elke afwijking van de islam.”

De betekenis van 1979

Religieus gezien wijkt Iran ook af van de meeste van haar buren uit het Midden-Oosten. De islam kwam in 651 na Christus, maar aan het begin van de 16e eeuw, werd de sjiitische tak van de islam uitgeroepen tot de officiële staatsgodsdienst. Dit is zo gebleven en sindsdien wordt Iran gezien als het wereldwijde centrum van de sjiitische islam. Religie is een moeilijk onderwerp in deze tijd, met de revolutie van 1979 als een cruciaal keerpunt. De laatste koning van Iran werd in dat jaar afgezet, na 38 jaar van modernisering en economische groei door de olie-industrie. Een nieuwe, strikte islamitische regering werd aangesteld en deze regeert tot op de dag van vandaag.

Ze streven ernaar om de invloeden van de westerse cultuur die tijdens de monarchie werden gepromoot, terug te draaien en om Iran een sterke islamitische natie te maken.

“Iran is een baken van hoop voor wat de Heer kan doen in andere delen van de wereld.”

Plotselinge vervolging

Dit had een grote invloed op de verspreiding van het Goede Nieuws. De lokale kerk kreeg te maken met zware vervolging. Evangelisatie werd verboden, buitenlandse werkers werden het land uitgezet, Perzische Bijbels werden verbannen en lokale voorgangers werden gevangengezet of gemarteld. De omstandigheden zagen er slecht uit, maar in plaats dat de Iraanse kerk uitstierf, ontstond er een ongelofelijke groei. Het staat bekend als de sterkst groeiende kerk ter wereld. Honderdduizenden, mogelijk 1 miljoen mensen, komen samen in ondergrondse gemeenschappen, ondanks het risico op ontdekking.

Waarom deze groei?

Zonder twijfel is gebed en het werk van de Geest van God de basis. Veel Iraniërs zijn teleurgesteld geraakt in hun eigen geloof, vooral ten opzichte van het strikte regime en de toename van geweld in de naam van de islam. Hoewel volgens de officiële statistieken het land voor 98% islamitisch is, beweert recent onderzoek dat bijna de helft van de bevolking heeft aangegeven dat ze hun geloof hebben losgelaten.

Diepe maatschappelijke worstelingen, zoals het hoge percentage van echtscheidingen, depressie en drugsgebruik maken dat mensen op zoek gaan naar hoop en waarheid. Bovendien zijn volgelingen van Jezus doorgegaan met het vrijmoedig en trouw delen van het Goede Nieuws. Evangelisatie verloopt op een natuurlijke manier tussen vrienden, familie en collega’s.

Wat volgt?

Er zijn grote uitdagingen te overwinnen. De overheid gaat door met het bestrijden van elke afwijking van de islam. Gevangenneming, mishandeling en soms executie vormen zeer reële bedreigingen. Er is een grote behoefte aan geestelijke leiders en een leiderschapstraining kan alleen op een veilige manier plaatsvinden buiten Iran.

Meer discipelschap vanuit de kerk is eveneens nodig om nieuwe gelovigen te helpen in hun wandel met Jezus. Desondanks is Iran een baken van hoop voor wat de Heer kan doen in andere delen van de wereld. We zien ernaar uit dat God doorgaat met het trekken van duizenden Iraniërs naar het Koninkrijk. We bidden dat andere moslimvolken zich ook gaan openstellen voor het Goede Nieuws van Jezus. Bid dat de Heer veel meer werkers roept naar deze velden die rijp zijn voor de oogst.

Gebedspunten

  • Prijs God voor de ongekende groei van de kerk in Iran.
  • Bid dat wat er in Iran gebeurt, zal overslaan naar de buurlanden. Dat Iraniërs als getuigen voor Jezus naar andere delen van de moslimwereld gaan.
  • Bid om bescherming van de kerk, die vaak in het geheim samenkomt in huizen in het hele land en om kracht voor gelovigen die lijden onder vervolging.
  • Breng de gekwetste en gebroken mensen van Iran voor Gods troon. Vraag Hem om hen te genezen die zijn getroffen door trauma, conflict, drugsgebruik, armoede en echtscheiding.
  • Dat er leiders opstaan die Jezus liefhebben.
  • Dat de kerk gelovigen kan toerusten, zodat velen volwassen zullen worden in hun wandel met Hem.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!