De liefde die een vijand voedt

Ondanks haar honger, versteende Rachida in de voedselrij: De man die het gedoneerde eten serveerde kwam uit een dorp dat al decennia lang in conflict was met haar dorp. Achterdochtig vroeg Rachida waarom hij eten gaf aan mensen uit haar gemeenschap. De man antwoordde dat hij een droom had gehad over Jezus, die hem vertelde dat God van iedereen houdt. Rachida had nog nooit gelezen over Gods liefde, maar ze had vaak dromen over een vriendelijke man in het wit. Misschien was dit Jezus en dan kon zij dezelfde liefde ervaren als die van een vijand die je te eten geeft.

Hoop voor elke dag

“Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, laat Hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.” Spreuken 16:7

Gebedspunten

  • Prijs God omdat gelovigen vanuit een moslimachtergrond zich afkeren van bitterheid en haat voor hun buren. Vraag de Heer om door te gaan met hun harten zacht te maken.
  • Bid dat dorpen en volken die slechts strijd kennen de Vredevorst te ontdekken.
  • Vraag de Heer om zichzelf te openbaren aan moslims door dromen en visioenen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!