2.2.2 Blog 2 Gedoopt in de Arabische Golf

Man met geheven handen met gezicht naar oceaan

Gedoopte man