Een boos hart overgeven aan hoop voor de toekomst

Faruq groeide op met haat voor de vijand die de huizen van zijn familie binnendrong. Tegenwoordig leidt hij dezelfde mensen tot Christus. Hoe is dat gekomen?

Op de vlucht

Faruq kan zich het huis dat hij als jong kind moest ontvluchten nauwelijks herinneren. Maar hij herinnert zich wel de paniek op het gezicht van zijn moeder toen ze hem wegtrok van hun huis. En hem aanspoorde om sneller te lopen. Hij herinnert zich hoe de ogen van zijn vader brandden van woede toen hun huis werd geplunderd en hun dorp werd belegerd.

De familie van Faruq, en bijna elk ander gezin van hun moslimgemeenschap, belandde in een kamp voor ontheemde mensen. Hij groeide daar op, omringd door gezinnen die alles waren verloren in brute golven van geweld. Het horen van hun paniekverhalen, vervulde Faruq’s jonge hart met hopeloosheid over de onzekerheid waar  zijn volk mee werd geconfronteerd. 

Tussen hoop en haat

Faruqs enige hoop was zijn opleiding. Faruq bewees dat hij een goede student was en dompelde zich onder in zijn studie. Hij geloofde dat zijn studies hem naar een veelbelovende toekomst konden leiden: Een betekenisvol leven en een vrijkaartje om aan de armoede te ontsnappen. Als hoogopgeleide jongeman kon Faruq een goede baan vinden. Toch bleef hij worstelen met hopeloosheid en haat. 

Toen ontmoette hij Michael, een werker van Frontiers, in een café. Ze werden goede vrienden en begonnen elkaar vaker te ontmoeten.

Aanvankelijk was Faruq niet geïnteresseerd in Christus, waar zijn vriend regelmatig over sprak. Maar iets in Michael intrigeerde hem.  Michael leek oprecht van Jezus te houden en sprak over Hem alsof hij Hem kende. Er was een rustige vrede in zijn leven. Wanneer ze praatten over onzekerheid, zei Michael dat hij niet bang was voor het onbekende. Hij wist dat God erbij was.

Faruq vroeg zich af hoe zijn leven eruit zou zien als hij ook God zou vertrouwen. Hij begon de Bijbel te bestuderen met Michael. En terwijl hij het Woord las, groeide Faruqs liefde voor Jezus.

Krachtige woorden

Toen las Faruq de krachtige woorden die zijn hart veranderden, en zijn toekomst: 

“Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.” Lukas 6: 27-28

Hij realiseerde zich dat er geen ruimte meer in zijn hart zou zijn voor haat, als hij Jezus ging volgen. Toen Faruq een leven vol haat aflegde, werd hij vervuld met een geweldige vreugde. Het was zo’ diepgaande vreugde dat Faruq er niet over kon zwijgen. Hij had Jezus nog niet aangenomen als zijn Redder. Maar met aanmoediging van Michael, begon Faruq zijn vrienden te vertellen hoe Jezus zijn haat had veranderd in hoop.

Nieuwe gelovigen

Eén van zijn vrienden, Hakim, stemde ermee in om de Bijbel met hem en Michael te lezen. Niet lang daarna gaven Faruq en Hakim hun leven aan Jezus en wandelden ze samen het Koninkrijk binnen.

Overtuigd dat anderen ook Jezus moesten ontdekken, verzamelden Faruq en Hakim hun vrienden. In een kleine groep kwamen ze samen om te praten over een Bijbelgedeelte. Wekelijks baden ze samen, en vierden samen antwoorden op gebeden.

Terwijl de kleine groep groeide hielp Michael de twee nieuwe gelovigen om zich een toekomst voor te stellen waarin hun gehele volk, ook hun vijanden, de kans krijgt om de hoop en vrede in Christus te ontdekken. De drie mannen baden samen dat God hen zou helpen om een geloofsbeweging te starten die effect zou hebben op hun hele stad en land.

God hoorde deze gebeden en beantwoordt ze! In de jaren nadat Faruq en Hakim voor het eerst in het Koninkrijk kwamen, hebben ze talloze anderen tot Jezus geleid. Tegenwoordig helpen ze om gelovigen vanuit een moslimachtergrond te trainen om tientallen geloofsgemeenschappen verspreid over het land te leiden. 

Een hart van liefde en vrede

Als Faruq terugblikt op zijn verleden dankt hij God ervoor dat Hij zijn haat heeft omgebogen. Nu heeft hij hoop voor de toekomst en gebruikt God hem om uit te reiken naar zijn volk met het goede nieuws.

“Ik was opgevoed om mijn vijanden te haten en het vulde mij met woede,” zei hij. “Nu heeft Jezus mijn hart gevuld met liefde en vrede, de dingen die mijn volk zo hard nodig heeft. Ik wil de verandering die Hij in mij heeft gedaan zien verspreiden in mijn gemeenschap en mijn hele land doen bereiken.”

Gebedspunten

  • Prijs God dat hij Michael en zijn team gebruikt om moslims bij Jezus te brengen en hen toerust om vrijmoedige getuigen te zijn voor Zijn Koninkrijk.
  • Bid dat getuigenissen van gelovigen zoals Faruq en Hakim de harten van velen zullen openen voor de hoop in Christus. 
  • Bid dat nieuwe teams van werkers zullen gaan naar de minstbereikte plaatsen om meer moslims de kans te geven om te horen over het evangelie en het aan te nemen.

Bid mee

Wil jij meer bidden voor moslims? Bestel dan een van onze gebedsgidsen, bijvoorbeeld om te bidden voor radicale moslimgroepen en terroristen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!