Vreugde over een eerste mogelijkheid om over God te horen

Niemand had Rahima ooit de mogelijkheid geboden om de Bijbel te lezen. Nu helpt ze anderen om over Jezus Christus te leren. 

We volgden Rahima over een smalle, onverharde weg die van een drukke marktstraat naar een klein betonnen huis leidde. Zodra we op de stoep stonden, opende ze de deur voor ons.  “Welkom!” zei terwijl ze gebaarde dat mijn teamgenoot Jessica en ik naar binnen mochten komen. Rahima spreidde een kleed voor ons uit om op te zitten in het midden van de kamer. Jessica en ik gingen zitten, beide enthousiast over onze eerste Bijbelstudie met een nieuwe vriendin die we vorige week op de markt hadden ontmoet.  

Rahima maakte aanstalten om bij ons te gaan zitten, maar kwam direct weer overeind. “Wacht!” zei ze. “Ik ga mijn buren uitnodigen om te komen en Gods Woord met ons te lezen!” Ze haastte zich de deur uit en kwam snel daarna terug met haar buurvrouw. We verwelkomden de nieuwe vrouw en begonnen aan de studie. 

Dankbaarheid

Zoals we bij elke Bijbelstudie met moslims doen, begonnen we met de vraag, “waar ben je God vandaag dankbaar voor?” Omdat dit de eerste studie was met Rahima en haar buurvrouw, gaf Jessica eerste een voorbeeld van een houding van dankbaarheid. Ze zei dat ze dankbaar was dat ze Rahima had ontmoet en dat we nu Gods Woord samen konden lezen.

Toen sprak Rahima. Ze stroomde over van dankbaarheid aan God voor de mogelijkheid om de Bijbel te bestuderen. Niemand had haar ooit de kans geboden om te leren over God en om dichter naar Hem te groeien. Ze deelde haar vreugde dat haar buurvrouw met ons mee kon doen. En ze zei dat ze ernaar uitkeek om anderen te vertellen wat ze leerde over het Woord. 

Na deze eerste studie heeft Rahima de Bijbel nog veel vaker met ons bestudeerd. Elke keer neemt ze een nieuwe buurvrouw of vriendin mee om met ons mee te doen.

God werkt in haar hart en trekt haar naar Jezus. We bidden dat ze, terwijl ze groeit in geloof, de deur zal openzetten voor veel andere moslims om het evangelie te horen en aan te nemen.

Gebedspunten

  • Bid dat Rahima Gods Woord zal waarderen en zal groeien in kennis van de Schrift en een vrouw van geloof in Christus mag worden. 
  • Bid dat het Woord zal wortelen in haar leven en veel vrucht zal dragen als ze het deelt met haar moslimvrienden, familieleden en buren.
  • Prijs de Heer dat hij een Frontiersteam heeft gestuurd om te delen over Jezus met moslims die nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Vraag hem om meer werkers te laten opstaan om naar de minstbereikte plaatsen te gaan.  

Geef

Ondersteun ons werk om werkers te sturen naar de moslimvolken die op het Goede Nieuws wachten door het geven van een gift.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!