Bijbelteksten waarmee je je hart op God richt in je gebed

30 Dagen Gebed is in het leven geroepen door een groep mensen die de liefde van Jezus Christus willen delen met moslims. Hier zijn enkele Bijbelteksten die je helpen je hart te richten op God en de moslims waarvoor je bidt.

  • Wij geloven dat Jezus de Redder van de wereld is, die alle mensen met God verzoent. Johannes 14:6; Handelingen 4:12; 2 Korintiërs 5:18-19

  • Ieder mens is naar het beeld van God gemaakt en heeft dus een onschatbare waarde en waardigheid. Genesis 1:26-28
  • God houdt van moslims en wil niet dat iemand verloren gaat. 1 Timoteüs 2:4; 2 Petrus 3:9; Johannes 3:16
  • Als volgelingen van Christus nemen we Jezus’ sterke aansporing om God lief te hebben en je naaste lief te hebben heel serieus. Moslims zijn onze naasten en één manier waarop we van hen houden is door zegen over hen, hun families en gemeenschappen te bidden. Matteüs 22:37-39
  • Jezus gebiedt ons om van iedereen te houden – zelfs van degenen die ons pijn doen – en voor hen te bidden. Matteüs 5:44

  • Onze voorbede voor moslims moet gemotiveerd worden door liefde. Ons voorbeeld is Jezus – die, toen wij nog zondaars waren, ons lief had en voor ons stierf. Romeinen 5:8

Het is ons gebed dat jouw gebeden geleid worden door de liefde van Christus en de inspiratie van de Heilige Geest, als je dit jaar deelneemt aan 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld.

Bedankt voor jouw gebed!

Het 30 Dagen Gebedsteam van Frontiers

Meedoen aan 30 Dagen Gebed

Klik hier voor de mogelijkheden om, tijdens de ramadan, mee te doen aan 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld.