Gebedsgids (PDF) volk Gujar uit India

Graag introduceren we aan jou de Gujar uit India

De Gujar leven in het noord-westen van India. Er zijn zowel moslim- als hindoegroeperingen.

De moslim Gujar leven meestal als nomaden, die een deel van het jaar in éénkamer woningen leven. Ze behoren tot de laagste kasten en worden vaak uitgebuit.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Gujar uit India? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00