Gebedsgids (PDF) volk Guhayna uit Soedan

Graag introduceren we aan jou de Guhayna uit Soedan

De Guhayna zijn een nomadenvolk van Soedanese Arabieren, van oorsprong Bedoeïenen. Ze leven verspreid over veel landen in Noord Afrika, maar met name in Soedan en Egypte. 

De ruim 2 miljoen Guhayna zijn strikt in de Arabische gebruiken van eer, loyaliteit en gastvrijheid. Het is heel gewoon hen te zien stoppen en buigen wanneer de oproep tot gebed klinkt, ook al zijn ze onderweg. Er zijn misschien enkele christenen onder hen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Guhayna uit Soedan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00