Gebedsgids (PDF) volk Jula uit Burkina Faso

Graag introduceren we aan jou de Jula uit Burkina Faso

De Jula leven in clans, en de clan is het belangrijkste aspect van hun leven. Ze uiten hun geschiedenis en devotie door de mondelinge tradities van dans en verhalen.

De Jula leven in groot respect voor hun oudsten, met name als dit een islam prediker is. De morele principes van de Jula zijn gebaseerd op gehoorzaamheid, eerlijkheid en trouw aan hun volk.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Jula uit Burkina Faso? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00