Gebedsgids (PDF) Volk Akkin uit Rusland

Graag introduceren we aan jou de Akkin uit Rusland

De Akkin leven aan de westelijke grens van Dagestan in de Kaukasus, vlakbij Tsjetsjenië. Ze spreken een Tsjetsjeens dialect. Oorspronkelijk komen ze uit West-Tsjetsjenië en Oost-Ingoesjetië.

In de Tweede Wereldoorlog beschuldigde Stalin de Akkin van Nazi-collaboratie en deporteerde ze naar Siberië. Toen ze 15 jaar later terugkwamen ontstonden er conflicten met de Avaren en Laken, die tot in de 21e eeuw doorgingen. In de regio werd extreem islamisme een “exportproduct”. Radicale Salafisten mengden zich met de Akkin, en dit ging samen met een actieve moslim opstand tegen de Russische staat.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Akkin uit Rusland? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00