Gebedsgids (PDF) Volk Ansari uit India

Graag introduceren we aan jou de Ansari uit India

Er leven meer dan 10 miljoen Ansari, met name in Noord-India. Het zijn traditioneel tapijtwevers, maar tegenwoordig hebben ze tal van kleine bedrijven. Ze zijn moslim, vermengd met veel volksgeloof. 

Er zijn nog geen of zeer weinig christenen onder hen, maar recent zijn veel werkers op hun pad gekomen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Ansari uit India? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00