Gebedsgids (PDF) Volk Akhdam uit Jemen

Graag introduceren we aan jou de Akhdam uit Jemen

De Akhdam leven onderaan de Jemenitische maatschappij, voornamelijk in de sloppenwijken van Saana. Ze halen vuilnis op. Ze zijn gewend aan hun lage status. Wanhopig behoefte hebben ze aan betere levensomstandigheden, schoon water en opleiding.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Akhdam uit Jemen? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00