Gebedsgids (PDF) volk Fulani uit Ghana

Graag introduceren we aan jou de Fulani uit Ghana

De Fulani in Ghana zijn van oorsprong een nomadisch volk, die rondtrekken met hun koeien om goede weidegronden te vinden voor de kudde. Tijden van droogte en andere economische redenen brachten hen met hun kudden al vanaf het begin van de twintigste eeuw vanuit noordelijker landen naar Ghana.

Ze houden zich meestal afzijdig van de lokale bevolking en spreken nog steeds hun eigen taal, Fufulde, en houden vast aan hun eigen tradities en natuurlijk de Islam.

Een Fulani die christen wordt, kan op grote weerstand rekenen en heeft het niet gemakkelijk, vooral omdat er meestal geen andere Fulani christenen in de buurt zijn.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Fulani uit Ghana? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00