Gebedsgids (PDF) volk Dhund uit Pakistan

Graag introduceren we aan jou de Dhund uit Pakistan

Men zegt van het Dhund Abbasi volk dat ze rond 850 naar het oude Pakistan zijn gekomen, als handelaars. Het is aannemelijk dat ze nazaten zijn van de Abbasid dynastie. Deze dynastie heerste meer dan 500 jaar over Bagdad, Irak. De heerschappij van de Abbasi reikte oostwaarts over Afghanistan, tot het Zuid-Aziatische subcontinent,  waaronder het oostelijke deel van het huidige Pakistan.

Noordelijk Pakistan, waar de Dhund nu wonen, is zeer vijandig tegenover het christendom. De geestelijke weerstand is sterk.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Dhund uit Pakistan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00