Gebedsgids (PDF) volk Bedawi Bedoeïenen uit Egypte

Graag introduceren we aan jou de Bedawi Bedoeïenen uit Egypte

Er zijn diverse Bedoeïenen volken in Egypte, vaak rond verschillende oases in de woestijngebieden. Ze leiden een relatief hard bestaan, met weinig voorzieningen.

Het zijn bijna allemaal Soenni moslims. Vaak leiden ze een geïsoleerd bestaan, los van de gemeenschappen rondom hen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Bedawi Bedoeïenen uit Egypte? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00