Gebedsgids (PDF) volk Banghi uit India

Graag introduceren we aan jou de Banghi uit India

De moslim Bhangi zijn één van de ruim 260 miljoen zogenaamde “onaanraakbaren” of Dalits in India. Van oudsher zijn het de straatvegers, rioolreinigers, schoonmakers van latrines en mandenmakers.

De meeste Bhangi zijn Hindoe, maar een flink deel is moslim. Ze spreken Urdu. De Bhangi zijn Soenni moslims. Ze blijven de islam navolgen hoewel hen regelmatig de toegang tot de moskee geweigerd wordt.

Het Bhangi volk heeft, net als alle andere Dalit, enorme noden. Maar meer dan alles moeten ze de levensveranderende Boodschap van Isa of Jezus horen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Banghi uit India? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00