Gebedsgids (PDF) volk Yazeed uit Soedan

Graag introduceren we aan jou de Yazeed uit Soedan

De Yazeed zijn nomaden in Noord-Soedan, van Arabische afkomst. De mannen trekken met hun vee door de woestijn, terwijl hun vrouwen bij elkaar blijven in tentenkampen.

De Yazeed zijn Soenni moslims, maar geloven slechts oppervlakkig. De reinigingsrituelen worden bijvoorbeeld zelden of nooit gedaan, en het water is vervangen door zand.

Er is een grote behoefte aan werkers die bereid zijn de harde leefwijze van de Yazeed te omarmen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Yazeed uit Soedan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00