Gebedsgids (PDF) volk Zanussi uit Libië

Graag introduceren we aan jou de Zanussi uit Libië

De Zanussi zijn één van de meest unieke groepen Bedoeïenen. Ze zijn zowel beïnvloed door de traditionele nomaden leefstijl van de Bedoeïenen, als de religieuze leringen van een 19e eeuwse profeet genaamd Sayyid Muhammad ibn’ Ali as-Zanussi. Deze speciale invloed maakte hen één van de meer gematigde Bedoeïenen volken.

Hoewel de Bedoeïenen het ooit beneden hun stand achtten om met hun handen te werken, is dit de laatste jaren wat veranderd. De meesten verachten dit type werk echter nog steeds.

Bijna alle Bedoeïenen in Libië zijn Soenni moslims van de Malikieten school.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Zanussi uit Libië? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00