Gebedsgids (PDF) volk Swahili uit Somalië

Graag introduceren we aan jou de Swahili uit Somalië

De Swahili leven voornamelijk in de kuststreken van oostelijk Afrika maar ook in de Perzische Golf, van Zambia tot Saudi Arabië.

Hoewel anderen hen Swahili noemen, noemen ze zichzelf liever naar hun lokale leefomgeving. De Swahili zijn voornamelijk moslim. Islamitische regels over voeding, kleding, sociale etiquette, huwelijk en scheiding, geboorte en dood zijn dus belangrijk. Maar ook ‘volksislam’ is belangrijk. Ze geloven bijvoorbeeld dat God spreekt door de donder en dat bliksem een teken is van Gods vreugde.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Swahili uit Somalië? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00