Gebedsgids (PDF) volk Shawia uit Algerije

Over dit volk is nog geen tekst beschikbaar

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Shawia uit Algerije?

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00