Gebedsgids (PDF) volk Shaikh uit Bangladesh

Graag introduceren we aan jou de Shaikh uit Bangladesh

De Shaikh zijn afstammelingen van de Arabieren die in Zuid-Azië neerstreken. Er zijn nu ruwweg vijf vertakkingen, waarvan drie (de Siddiks, Farukis en Abbasi) oorspronkelijk Arabisch zijn, en twee (de Chistis en Kuraishis) tot moslim bekeerde Zuid-Aziaten.

De Shaikh belijden zowel de Soenni als de Shia tradities in de islam.

Er is een groot potentieel voor het het Goede Nieuws binnen de Shaikh gemeenschap, omdat deze relatief homogeen is.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Shaikh uit Bangladesh? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00