Gebedsgids (PDF) volk Pathanen uit Afghanistan

Graag introduceren we aan jou de Pathanen uit Afghanistan

“Passie” is een woord dat goed past bij de Pathanen in Afghanistan. Men zegt dat ze liefhebben en haten met dezelfde intensiteit. Ze zijn enorm loyaal voor vrienden maar verdedigen zichzelf met bloedwraak tegenover vijanden.

Gastvrijheid en bescherming van hun gasten en het accepteren van een eerlijk vredesgebaar is hun eigen.

Er is een klein en groeiend aantal gelovigen onder hen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Pathanen uit Afghanistan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00