Gebedsgids (PDF) volk Oeigoeren uit China

Graag introduceren we aan jou de Afshari uit Iran

De Oeigoeren leven in de Xinjiang provincie in West-China. Xinjiang is een politiestaat en is veranderd in ‘iets dat lijkt op een massaal gevangenenkamp, omheind door geheimhouding’.

De meeste Oeigoeren belijden de islam, vermengd met bijgeloof. Weinigen zijn zich ervan bewust dat dit lang geleden een christelijk volk was.

De Oeigoeren strijden nu zuchtend voor het voortbestaan van hun cultuur, taal en religie.

Laten we bidden dat God deze pijnlijke omstandigheden ombuigt en hen leidt naar Zijn koninkrijk.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Oeigoeren uit China? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00