Gebedsgids (PDF) volk Pashai uit Afghanistan

Graag introduceren we aan jou de Pashai uit Afghanistan

De Pashai woonden oorspronkelijk waarschijnlijk op de noordoostelijke hoogvlakten van Afghanistan. Ze leven in stammen. Aan het hoofd staat vaak een dorpsraad, die beslist over zaken die het hele dorp aangaan. Persoonlijke conflicten worden overgelaten aan het slachtoffer, wat vaak leidt tot vetes en bloedwraak.

De Pashai hebben mannelijkheid zeer hoog in het vaandel staan. Hoewel hun fysieke problemen enorm zijn, verbleken ze in vergelijking met hun geestelijke nood. Er zijn geen christenen bekend onder de Pashai, en evangelisatie is niet toegestaan in Afghanistan.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Pashai uit Afghanistan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00