Gebedsgids (PDF) volk Karakalpakken uit Oezbekistan

Graag introduceren we aan jou de Karakalpakken uit Oezbekistan

De naam “Karakalpak” komt van twee woorden: ‘Kara'(zwart) en ‘Kalpak’ (hoed). Ze noemen zichzelf Qaraqalpaqs, terwijl de Oezbeken hen Qoraqalpogs noemen.

Karakalpakken zijn volgers van de Soenni Hanafi sekte van de islam. Ze zijn waarschijnlijk tussen de 10e en 13e eeuw tot de islam bekeerd. Ze staan bekend om hun devotie voor hun religie.  Onder hen zijn verschillende Derwish groeperingen.

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Karakalpakken uit Oezbekistan? 

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Deze gids is ontwikkeld voor het project Omarm een Volk, om gebruikt te worden door  kerken / (gebeds)-groepen. De gids kan ook door individuele personen worden gebruikt.

1.00