Volk Shawia, Algerije

Graag introduceren we aan jou de Shawia uit Algerije

De Shawia zijn één van de vele Berbervolken in Noord-Afrika. Het belangrijkste dat de Shawia samenbindt is hun taal. Ze worden sinds de 8e eeuw gedomineerd door de Arabieren, die hen tot voor kort verboden hun eigen taal te gebruiken.

De Shawia leiden een simpel leven, en zijn lang door hun landgenoten uitgemaakt als domoren. Ze zijn echter bekend om hun wijsheid.

Door Jezus te volgen loopt een Shawia de kans buitengesloten te worden, met gevaar voor het leven.

Volhardend en gericht gebed is nodig voor deze mensen, zodat ze een verlangen naar Jezus ontwikkelen.

Bestel en download de gebedsgids

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Shawia uit Algerije? Je kan dit volk omarmen met jouw kerk, Bijbelstudie-, gebedsgroep of andere groep die wil bidden voor dit volk. Heb je geen groep, dan kan individueel bidden natuurlijk ook.

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Lees hier meer en bestel