bekeerd Aziatisch echtpaar

Wij zijn een echtpaar dat uitgezonden is naar moslims in Azië. We vertellen graag het verhaal over hoe Khassim en Tahira Jezus hebben leren kennen.

Zijn vrouw Tahira en hij verbleven bij een familielid die onze naaste moslimburen waren. Vanaf onze eerste ontmoeting leek Khassim open te staan om over het Goede Nieuws te horen. We begonnen elkaar meerdere keren per week te ontmoeten om verhalen uit de Bijbel te bestuderen, van de schepping tot aan Christus. En toen ik hem een radio op zonne-energie gaf met daarop de Bijbel, luisterden hij en Tahira daar bijna voortdurend naar.

Tijdens onze Bijbelstudies begon God de ogen van Khassim te openen voor de waarheid van het evangelie. Overal waar hij keek, begon hij voorbeelden te zien van de waarheid die hij begon te leren.

Jezus is onze steun

Op een dag wees hij naar de houten paal die het gebroken dakspant ondersteunde in het huis van zijn familielid. “Jezus is onze steun,” zei hij. “Zonder Hem, zou alles in elkaar storten.”

“Hoe konden we dit ooit weten, wanneer jullie dit niet met ons hadden gedeeld?”

Toen ontdekte Khassim dat Christus ons bevrijdt van de last van onze zonden en dat we niet verloren hoeven te gaan. Hij en zijn vrouw namen beiden het Goede Nieuws aan en wijdden zich toe aan Jezus.

Een paar nachten later, groeven Khassim en ik een gat in de zanderige bodem. We bekleedden het met een dekzeil en vulden het met water. En onder een hemel vol sterren werden Tahira en hij gedoopt.

Dorstig

Vanaf dat moment groeide hun dorst naar het Woord. Khassim en ik ontmoeten elkaar nu een paar keer per week en bespreken hoe je kan leven als volgelingen van Jezus. Samen bestuderen we het Woord van onze Vader. Tahira heeft zelfs al een aantal passages samen met mijn vrouw Sarah bestudeerd.

Als echtpaar groeien Khassim en Tahira in hun vreugde, terwijl ze luisteren naar het Woord, samen bidden en leren om op God te vertrouwen.

Ze delen Christus` boodschap van vreugde en vrede met anderen. Khassim`s oudste zoon en zwager waren een van de eersten die Jezus gingen volgen.

Khassim blijft maar zeggen: “We hebben nooit zoiets gehoord! Waar zouden we dit moeten horen als jullie het niet met ons hadden gedeeld?”

Sarah leert Tahira ook om God te prijzen door het zingen van de Psalmen.

“Tahira dorst naar de Heer,” zegt Sarah, “en de vreugde is zichtbaar op haar gezicht.”

De vrucht van de Geest wordt meer zichtbaar in de levens van Khassim en Tahira. “We hebben zo`n vrede gevonden in Jezus Christus,” zegt Khassim.

Ze delen Christus` boodschap van vreugde en vrede met anderen. Khassim`s oudste zoon en zwager waren een van de eersten die Jezus gingen volgen. Daarna zijn ook twee van zijn jeugdvrienden discipelen geworden. Vele anderen zijn dorstig om te horen over het volgen van Jezus.

Gebedspunten

  • Bid voor Khassim en Tahira terwijl ze groeien in geloof en vrijmoedig het evangelie delen
  • Bid dat hun vreugde het licht van het evangelie voor anderen laat schijnen
  • Vraag God om hen sterk te maken wanneer ze met vervolging te maken krijgen
  • Bid dat er een beweging van geloof in Christus zal verspreiden door hun familie en volk

Dit verhaal komt van een van onze lange-termijn werkers. Namen zijn veranderd vanwege de veiligheid.